Tag: đặc sản Quy Nhơn

Bánh hỏi lòng lợn, vị ngon lạ nơi đất võ

Nếu như Phú Yên có món bánh hỏi chà bông, Phan Thiết nổi tiếng với món bánh hỏi heo quay thì vùng đất võ Quy Nhơn Bình Định lại được biệt đến với món bánh hỏi lòng lợn. Một món